Assessorament Laboral

Assessorament Laboral

La Gestoria Fernández ofereix el servei d'assessorament laboral.

L'àrea d'assessorament laboral s'encarrega de tots els tràmits i gestions necessàries per la seva empresa, dins la normativa legal que en cada cas això ho requereixi.


Tràmits que es realitzen a les diferents administracions i entitats col·laboradores:

Tresoreria general de la Seguretat Social

 • Inscripció de les altes d'empresa
 • Altes i baixes d'autònoms
 • Convenis especials
 • Inscripció de treballadors de la llar
 • Altes i baixes de treballadors assalariats

Oficina de treball de la Generalitat

 • Ofertes de treball
 • Registre de contractes

Institut nacional de la Seguretat Social

 • Tramitació de prestacions de jubilació, viudetat, orfenesa...
 • Expedients de maternitat i paternitat
 • Expedients de baixa de malaltia d'autònoms

Mútues d'accidents de treball

 • Tramitació de baixes mèdiques d'autònoms i treballadors
 • Comunicació d'altes i baixes d'accidents de treball

Hisenda

 • Confecció i presentació del model 111 (IRPF) trimestrals o mensuals i resum anual model 190
 • Certificats de retencions
 • Declaració de situació familiar pel càlcul de la retenció per la nòmina

Estrangeria

 • Permisos inicials de treball i residència
 • Sol·licitud permís de resident comunitari (NIE)

Prevenció de riscos laborals

Preparació i presentació d'inspeccions de treball

Fogasa

 • Confecció i presentació per recuperar el percentatge de l'acomiadament del treballador

A més la nostra gestoria s'encarregarà de:

 • Confeccionar els contractes de treball i renovacions
 • Formalitzar les nòmines i models de cotització a la Seguretat Social
 • Calcular i preparar acomiadaments
 • Processos davant la Jurisdicció Social
Assessorament Laboral

C/ Eres de Vila, 36, 17600 Figueres -  T. 972 50 77 50 -  info@gestoriafernandez.com -  Nota legal -  Política de privacitat -  Cookies

6tems, web, hosting comunicació