Assessoria Fiscal i Tributària

Assessoria Fiscal i Tributària

L'objectiu per particulars i empreses fa necessari donar una preferent atenció en aquest apartat per aconseguir minimitzar aquesta càrrega, utilitzant els mitjans legals i fent un correcte seguiment.

  • Preparació i presentació de tota clase de declaracions tributàries.
  • Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Impost de Societats.
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  • Impost de Successions.
  • Impost de Transmissions Patrimonials.
  • Compareixença en les inspeccions fiscals.
  • Ajornament en el pagament d'impostos.
  • Resolució de tot tipus de consultes tributàries.

Per qualsevol altre servei no dubti en contactar amb nosaltres.

Assessoria Fiscal i Tributària

C/ Eres de Vila, 36, 17600 Figueres -  T. 972 50 77 50 -  info@gestoriafernandez.com -  Nota legal -  Política de privacitat -  Cookies

6tems, web, hosting comunicació